กำหนดการฉีดวัคซีน เข็ม 2 AstraZeneca ใหม่!!!

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

บางเขน
27 สิงหาคม 2564
3780
22
กำหนดการฉีดวัคซีน เข็ม 2 AstraZeneca

*กำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ

บางเขน
15 สิงหาคม 2564
17958
104
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
2046
4
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
86749
376