การหารือทางวิชาการระหว่าง มก. กับ MSU

การหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ ศูนย์เอเชีย (Asia Hub)ของมหาวิทยาลัย Michigan State University (MSU)
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Jiaquo Qi ผู้อำนวยการศูนย์เอเชีย (Asia Hub) ของมหาวิทยาลัย Michigan State University (MSU) พร้อมด้วย Ms. Jennifer Wago รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารจากศูนย์เอเชีย (Asia Hub) ของมหาวิทยาลัย Michigan State University (MSU) ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมซึ่งกันและกัน Dr. Jiaquo Qi ผู้อำนวยการศูนย์เอเชีย (Asia Hub) ของมหาวิทยาลัย Michigan State University (MSU) ได้ให้ข้อมูลว่า ศูนย์เอเชีย (Asia Hub) เป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยริเริ่มก่อตั้งโดย Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชียมากกว่า 30 แห่ง ในปี ค.ศ. 2022 รองศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุม The Inauguration Ceremony of the CIAERA & 2023 Asia Hub Annual ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

          Dr. Jiaquo Qi ผู้อำนวยการศูนย์เอเชีย (Asia Hub) ของมหาวิทยาลัย Michigan State University (MSU) แสดงความสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เอเชีย (Asia Hub) ในประเทศไทย และการสนับสนุนทางวิชาการ เช่น การเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม Asia Hub Annual Meeting 2024 และ Consortium for Innovations in Agricultural Education and Research in Asia (CIAERA) ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่

          ช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นควรให้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เอเชีย (Asia Hub) ในประเทศไทย และยินดีเข้าร่วมการประชุมของ Asia Hub ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้าย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ Dr. Jiaquo Qi ผู้อำนวยการศูนย์เอเชีย (Asia Hub) และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
MSU6.jpg
MSU5.jpg
MSU4.jpg
MSU3.jpg
MSU2.jpg
MSU1.jpg
MSU.jpg
ประกาศเมื่อ: 13 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0