การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Baku State University สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน นำโดย Prof. Dr. Shabnam Safarova ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีข้อมูลและดิจิทัล และ Dr. Rauf Hasanov หัวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Baku State University สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ก่อนเริ่มต้นการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปซึ่งกันและกัน โดย Prof. Dr. Shabnam Safarova ได้ให้ข้อมูลว่า Baku State University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ก่อตั้งเมื่อปี 1919 ปัจจุบันมีอายุเกินกว่า 105 ปี มีจำนวน 16 คณะ 121 สาขา รวมถึง 2 สถาบันวิจัย มีศูนย์วิจัยและห้องแล็บที่ทันสมัย หอสมุดทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์นานาชาติ มีนักศึกษากว่า 25,000 คน บุคลากรสายสนับสนุนกว่า 3,000 คน และอาจารย์และนักวิจัยกว่า 1,500 คน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 100 แห่ง จาก 32 ประเทศทั่วโลก เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมทั้งในด้านการศึกษาและวิจัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     Prof. Dr. Shabnam Safarova แสดงความสนใจในการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมเชิงวิชาการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร การทำงานวิจัยและแบ่งปันความรู้ทางวิจัยร่วมกัน เน้นด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของทั้งสองสถาบัน
     ช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นควรให้สนับสนุน Baku State University ในกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร และการทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ได้มอบของที่ระลึกแก่ Prof. Dr. Shabnam Safarova และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_2024.4.22_240613_20.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240613_19.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240613_17.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240613_16.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240613_14.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_240613_4.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
169
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
196
0
คณะผู้แทนจาก Chonnam National University (CNU) สาธารณรัฐเกาหลี เยือน มก.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บางเขน
10 กรกฎาคม 2567
180
0