การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University College Dublin (UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นำโดย H.E. Mr. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย Ms. Jayanthi Thevarajah หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาของวิสาหกิจประเทศไอร์แลนด์ ศาสตราจารย์ Jeremy Simpson คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จาก University College Dublin (UCD) และผู้บริหารของ UCD จากสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ศาสตราจารย์ Eiji Nawata ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน ของ Kyoto University และ Dr. Taro Sonobe ผู้บริหารด้านวิจัยของ Kyoto University ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมซึ่งกันและกัน H.E. Mr. Patrick Bourne ให้ข้อมูลว่า University College Dublin (UCD) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1854 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ที่เน้นการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงมุ่งเน้นการฝึกอบรม การวิจัยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจากกิจกรรมที่หลากหลาย UCD ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 1% แรกของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก มีนักศึกษามากกว่า 38,000 คนจาก 152 ประเทศ UCD มี 6 คณะ ได้แก่ College of Arts and Humanities, College of Business, College of Engineering and Architecture, College of Health and Agricultural Sciences, College of Science และ College of Social Sciences and Law เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้บริหารจาก University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานด้านการวิจัย และกิจกรรมในระดับนานาชาติ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC project) เพื่อริเริ่มทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ทางผู้บริหารของ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีความสนใจทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับ University College Dublin ผ่านการทำหลักสูตรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัย และงานวิจัย โดยอาจเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อน เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านที่สามารถส่งเสริมกันได้ดี ในช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ เห็นควรให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University College Dublin สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารจากสาธารณรัฐไอร์แลนด์และผู้บริหารของ Kyoto University พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_24.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_17.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_15.jpg
LINE_ALBUM_2024.4.22_๒๔๐๕๒๗_4.jpg
ประกาศเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย Landmark of Kasetsart

พิธีมอบรางวัล โดย อธิการบดี มก. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
1200
0
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2567

บางเขน
19 มิถุนายน 2567
3719
0
การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
177
0
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
0
0