Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ข่าวมหาวิทยาลัย | การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเ...

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์สอบภาคกลาง  ในการจัดทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) จำนวน 5,149 คน ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

ประกาศเมื่อ: 11 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา

ทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

บางเขน
11 มิถุนายน 2564
217
1
ขอความร่วมมือดาวน์โหลด App ”CRACare”

ก่อนการมารับวัคซีน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
21724
94
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนของ นิสิต มก.

และวิธีดาวน์โหลด/ติดตั้ง App ”CRACare”

บางเขน
6 มิถุนายน 2564
21800
62
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
1275
3