Workshop: Molecular Docking and AI for Drug Discovery

Workshop: Molecular Docking and AI for Drug Discovery

วันที่ 7- 11 มิถุนายน 2566 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิทยากร : รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล  และ ดร.นราวุฒิ สุวรรณัง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือจองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/WmMT9BHTrFGa65mt8

ประกาศเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
10
0
อบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง รุ่นที่ 1

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
28
0
หลักสูตร”การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ”

อบรมวันอังคาร - วันพุธที่ 18 - 19 มิ.ย. 2567

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
35
0
หลักสูตร ”สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ”

อบรมวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
36
0