The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ : https://vettech.ku.ac.th/2022/?p=7593
WEBSITE : https://vettech.ku.ac.th/IVTN2022/
REGISTRATION : https://forms.gle/awri5jXE54Dy9pXg8

ประกาศเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์รุ่นที่ 12 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บางเขน
1 ธันวาคม 2565
36
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บางเขน
1 ธันวาคม 2565
20
0
ประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

17 ธันวาคม 2565

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2565
2871
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 67

เรียน เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2565
111
0