Seminar ”Tree improvement and wood genetics in fast growing species from North and Northeast India”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ลิงค์สมัคร : https://forms.gle/kN5a7SBL9c9Ur5NC8

ประกาศเมื่อ: 17 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Sports and Exercise Science

วันที่ 21-25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
184
0
ประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SS2104

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
72
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
377
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
554
0