Master Your Presentations by KULang คอร์สฝึกอบรมการนำเสนอภาษาอังกฤษ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 สมัครที่นี่: [https://kasets.art/tSSSwY]

ประกาศเมื่อ: 18 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
64
0
การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
38
0