ETO RUN’66 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครแล้ว !! 

โครงการ ETO RUN’66 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นแบบวิ่งไปข้างหน้า
- โครงการ ETO RUN ประจำปี 2566

มี 46 หลักสูตรให้เลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eto.ku.ac.th/hrd/

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          สนใจสมัครออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.eto.ku.ac.th/hrd  หรือ สมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร 0 2942 8822 ต่อ 203 , 205 หรือ 0 2942 8831 หรือ Email : hrd_etoku@ku.ac.th

ประกาศเมื่อ: 16 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
10
0
อบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง รุ่นที่ 1

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
28
0
หลักสูตร”การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ”

อบรมวันอังคาร - วันพุธที่ 18 - 19 มิ.ย. 2567

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
35
0
หลักสูตร ”สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ”

อบรมวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
36
0