4 หลักสูตรเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

          ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้ลงทะเบียนอบรม 4 หลักสูตรเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพในการทำงาน  ในเดือนมิถุนายน 2565  ดังนี้
 

A1   หลักสูตรเทคนิคการฟังในงานอาชีพ

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/37AY8La

B1   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3ODCJBp

B2  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการต้อนรับอย่างมืออาชีพ

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3ODCJBp

C1  หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/36I2vU0

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 เมษายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English Preparation for Graduate Studies 10

รับสมัคร 23-31 พฤษภาคม 2565 จำนวนจำกัด

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
24
0
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 10

รับสมัคร 16 พ.ค. - 18 มิ.ย. 65 อบรม 1 ก.ค. - 4 ก.ย. 65

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
70
0
หลักสูตรสาร์ทอัพ เพื่อนวัตกรรมธุรกิจความงาม

เปิดรับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
42
0