16th Asian Association for Sport Management Conference

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ Asian Association for Sport Management (AASM)
ขอเชิญร่วมงานและร่วมแสดงผลงานในงาน
16th Asian Association for Sport Management Conference (AASM Conference 2021)
 
19-20 August, 2021
Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 
Theme:  Revitalizing National and International Sport Ecosystem: Present and Future
 
Conference Dates and Place
 19-20 August, 2021    Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.aasmthailand2021.com/
 
ประกาศเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57

เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2564
691
11
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
9 มิถุนายน 2564
478
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 เมษายน 2564
855
11