โครงการอบรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่เยาวชน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Nobel Laureate Lecture

6 December 2023

บางเขน
22 กันยายน 2566
28
0
KU-HUM Academic Talk Series

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
29
0
English Preparation for graduate studies 15

รับสมัคร ถึง 6 ตุลาคม 2566

บางเขน
20 กันยายน 2566
51
0