โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Array ( [_id] => 825 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [_desc] => เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน” [_thumb_url] => web-upload/202105/m_news/422/thumbnail_fe88c06cd378617ed1e970b5b1acd608.png [_html] =>

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรื่อง "จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน"
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
(ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการอบรม  

 

[_dtmins] => 1620007570 [_dtmupd] => 1620282898 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 82 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619974800 [_dtmsto] => 1621789200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [_is_comment] => N [category] => [photos] => [videos] => [files] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 2476 [_mid] => 422 [_did] => 825 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_thumb_url] => [_name] => Even.pdf [_name_th] => [_name_en] => [_desc_th] => [_desc_en] => [_file_name] => e5316bebb16e9ac2b01024c936a15e4c.pdf [_file_type] => pdf [_file_size] => 122080 [_file_url] => web-upload/202105/m_news/422/825/file_download/e5316bebb16e9ac2b01024c936a15e4c.pdf [_count] => 0 [_dtmins] => 1620007570 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_datakey] => Documents [_status] => Enable [_cate_id] => [_desc] => ) [1] => Array ( [_id] => 2477 [_mid] => 422 [_did] => 825 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_thumb_url] => [_name] => schedule.pdf [_name_th] => [_name_en] => [_desc_th] => [_desc_en] => [_file_name] => 7dd71842cc7811de3d9b4d4d44bfb6bd.pdf [_file_type] => pdf [_file_size] => 113519 [_file_url] => web-upload/202105/m_news/422/825/file_download/7dd71842cc7811de3d9b4d4d44bfb6bd.pdf [_count] => 0 [_dtmins] => 1620007570 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_datakey] => Documents [_status] => Enable [_cate_id] => [_desc] => ) ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 813 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => สัมมนาออนไลน์ เรื่อง กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร [_desc] => 30 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_8fa763ba9b11f7268ad8828009611599.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร เเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>ขอเชิญฟังการสัมมนาทางออนไลน์</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Topic: กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Time: Apr 30, 2021 01:00 PM Bangkok</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Join Zoom Meeting</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong><a href=”https://us02web.zoom.us/j/88251136153?pwd=M0lsa0J5SFVBZVZLVWtSTTV5aUhjUT09&amp;fbclid=IwAR3iNA2aP6sMbyhZJwnjx6mMX-0B91W0AmpwfKfuPDyqNq-cST5NT74HnZo” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0” target=”_blank”>https://us02web.zoom.us/j/88251136153...</a></strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Meeting ID: 882 5113 6153</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Passcode: 977098</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619321799 [_dtmupd] => 1619321917 [_order] => 10 [_status] => Enable [_count] => 215 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619283600 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3 [_is_comment] => N [_share] => 4 [_view] => 143 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 684 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum [_desc] => ภายใต้หัวข้อ The Role of University in Addressing Critical Global Issues วันที่ 3 ก.พ. 64 [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/422/thumbnail_c6fca2fe875c6a7957013cb481cbf5ee.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Banner-2020-2021-KU-JAN__78th.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วม<strong>งานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์&nbsp;KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ &ldquo;The Role of University in Addressing Critical Global Issues&rdquo;</strong> ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป </span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>&lt;&lt;&nbsp; <a href=”https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=23272”>รายละเอียดคลิก</a>&nbsp; &gt;&gt;</span></p> [_dtmins] => 1612147035 [_dtmupd] => 1612147162 [_order] => 30 [_status] => Enable [_count] => 218 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1612112400 [_dtmsto] => 1612285200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-KU-Online-International-Academic-Forum [_is_comment] => N [_share] => 1 [_view] => 47 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 626 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => บรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 และ 4 [_desc] => 19 มกราคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202101/m_news/422/thumbnail_752eb77a7602c9473930983bcabcf5ca.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/Confucius64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1608517293 [_dtmupd] => 1609740351 [_order] => 36 [_status] => Enable [_count] => 1266 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-4 [_is_comment] => N [_share] => 0 [_view] => 126 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 614 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประชุมวิชาการนานาชาติ Building Resilience in Uncertain Times [_desc] => 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 [_thumb_url] => web-upload/202012/m_news/422/thumbnail_3ae2735dc8a82c1b0cc91a71a5b4c0be.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>ประชุมวิชาการ&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>&quot;The 3rd TOURIST International Conference-Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain Times&quot;<br /> ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564</strong><br /> <strong>ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>&nbsp;(both Onsite and Online)</strong></span><br /> &nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/202012/m_news/422/614/file_photo/83420b6450757e35e5b1d9f2ff88eeea.png” style=”width: 75%;” /><br /> &nbsp;</p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน&nbsp;&nbsp;โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TOURIST (Competence centres for the development of sustainable tourism and innovative financial management strategies to increase the positive impact of local tourism in Thailand and Vietnam)</span><br /> &nbsp;</p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>รายละเอียดเพิ่มเติม&nbsp;<a href=”http://tourist.bus.ku.ac.th/” rel=”noreferrer” style=”font-size: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);” target=”_blank”>http://tourist.bus.ku.ac.th/</a></strong></span></p> [_dtmins] => 1608093535 [_dtmupd] => 1608193768 [_order] => 38 [_status] => Enable [_count] => 1225 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1608051600 [_dtmsto] => 1612285200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-Building-Resilience-in-Uncertain-Times [_is_comment] => N [category] => [_share] => 1 [_view] => 126 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 30 [_like] => 0 )

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรื่อง "จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน"
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
(ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการอบรม  

 

ประกาศเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง