โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารฯ ปีงบประมาน 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

รายละเอียดการรับสมัคร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบสมัครกิจกรรมที่ 1 และ 2 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

info.pdf
(877KB)
อัลบั้มภาพ :
info กิจกรรมที่1.png
info กิจกรรมที่ 2.png
ประกาศเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English Preparation for Graduate Studies 10

รับสมัคร 23-31 พฤษภาคม 2565 จำนวนจำกัด

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
24
0
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 10

รับสมัคร 16 พ.ค. - 18 มิ.ย. 65 อบรม 1 ก.ค. - 4 ก.ย. 65

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
70
0
หลักสูตรสาร์ทอัพ เพื่อนวัตกรรมธุรกิจความงาม

เปิดรับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
42
0