เสวนา แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

ประกาศเมื่อ: 17 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สงครามกระทบไทย...อยู่อย่างไรให้รอด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom , รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. ,

บางเขน
12 พฤษภาคม 2565
28
0
IFRPD2 WEBINAR  ครั้งที่ 3  เรื่อง Functional Food: Trends and Development 

25 พฤษภาคม 2565

บางเขน
11 พฤษภาคม 2565
30
0
การบรรยายพิเศษประกอบการอภิปรายจากนักภาษาศาสตร์และ ศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่โด่งดังที่สุดในโลก

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 15:00 น. ถึง 18:00 น. ลงทะเบียนฟรี

บางเขน
6 พฤษภาคม 2565
48
0