เสวนา มุมมองและเทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://kasets.art/XKy0vO

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน : https://kasets.art/NBaoD7

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ : https://kasets.art/GimkkQ

LineGroup เพื่อการสื่อสารโครงการเสวนาฯ: https://line.me/R/ti/g/tnPIxJGfAX

รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex : https://kasets.art/49UCo

ประกาศเมื่อ: 21 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการทำแห้งในผลิตภัณฑ์อาหาร (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
64
0
การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
38
0