เสวนา ”นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ร่วมเสวนา "นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" กับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Techno Mart 2022 : BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ชั้น 3 Lifestyle Hall สยาม พารากอน กรุงเทพฯ และโดยผ่านช่อง Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/TechnoMartThailand

ประกาศเมื่อ: 21 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รับสมัครและส่งผลงานถึง 18 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
25 สิงหาคม 2565
201
0
การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

3-5 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 สิงหาคม 2565
105
0
การสัมมนา Announcement for Seminar on “Polyploid Breeding”

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
22 มิถุนายน 2565
274
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 มิถุนายน 2565
466
3