เสวนา ”นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ร่วมเสวนา "นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" กับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Techno Mart 2022 : BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ชั้น 3 Lifestyle Hall สยาม พารากอน กรุงเทพฯ และโดยผ่านช่อง Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/TechnoMartThailand

ประกาศเมื่อ: 21 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
100
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
217
0
Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 มิถุนายน 2566
225
0
การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
14 มิถุนายน 2566
162
0