เสวนาออนไลน์ Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)

Array ( [_id] => 823 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => เสวนาออนไลน์ Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank) [_desc] => Learning (credit bank) 6 พฤษภาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_a90f33020c7ff21d8a72b0c7106d1bd6.png [_html] =>

การเสวนา เรื่อง “Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)”
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1619776793 [_dtmupd] => 1619780127 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 118 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619715600 [_dtmsto] => 1620234000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => เสวนาออนไลน์-Non-Degree-เพื่อ-Reskill-amp-amp-Upskill-สู่-Lifelong-Learning-credit-bank [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 822 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Webex เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ [_desc] => เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_fbee81e624156e09ce9206e964e9c0af.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/DeepLearning.png” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619761984 [_dtmupd] => 1619764382 [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 122 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619715600 [_dtmsto] => 1620666000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Webex-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 59 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 817 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ [_desc] => สู่เกษตรกรรมใหม่ 4.0 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_834aefa008c9a924d4dcb5fd19b10497.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-1.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-2.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-3.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-4.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-5.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619410091 [_dtmupd] => [_order] => 7 [_status] => Enable [_count] => 85 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619370000 [_dtmsto] => 1638205200 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 46 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 816 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 [_desc] => ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_0da8c47e5ad61c937d25bbf83b8f5093.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/issass33.jpg” style=”width: 75%;” /><br /> &nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ครั้งที่ 1</strong></span></p> <p><br /> <span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ครั้งที่ 1 หัวข้อ <strong>&ldquo;Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability&rdquo;&nbsp; </strong>ในรูปแบบ on-site และ online &nbsp;ระหว่างวันที่ 4-6&nbsp;พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ &nbsp;ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <a href=”https://issaasthailand.com/” target=”_blank”>https://issaasthailand.com/</a></span></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> [_dtmins] => 1619407438 [_dtmupd] => 1619686895 [_order] => 8 [_status] => Enable [_count] => 74 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619370000 [_dtmsto] => 1636218000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-ISSAAS-International-Congress-and-General-Meeting-2021 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 25 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 815 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี [_desc] => ผ่านระบบออนไลน์ 28-30 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_c4cc7940bac072b9c435491ced2876e2.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:24px;”><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><strong>ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะวนศาสตร์ มก. ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564</strong></span></span></p> <p style=”text-align: center;”><a href=”https://conference.forest.ku.ac.th/”><span style=”font-size:36px;”>https://conference.forest.ku.ac.th/</span></a></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/con_forest.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p><br /> <span style=”font-size:24px;”><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และภาคประชาชน จัดประชุมทางวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี คณะวนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้า และแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรป่า เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด 84 ปี วิชาการป่าไม้เพื่อปวงชน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบด้วย<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ &ldquo;การป่าไม้เพื่อปวงชน&rdquo; โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่อง &ldquo;วนวัฒนวิทยา : การปลูกไม้ป่าวิถีใหม่ไปด้วยกัน&rdquo;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เสวนาวิชาการ 5 เรื่อง ได้แก่ &ldquo;ป่าไม้ไทยกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ&rdquo; &ldquo;ชุมชนไม้มีค่าและป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน&rdquo; &ldquo;วนวัฒนวิทยากับการแก้ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า&rdquo; &ldquo;ชวนคุยชวนคิด : มุมมองและทัศนะต่อป่าชุมชนในบริบทใหม่&rdquo; และ &ldquo;การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2&rdquo;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นอกจากนี้ยังมี การประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ (บรรยาย, โปสเตอร์) และการอภิปราย<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ <a class=”oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8” href=”https://www.conference.forest.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0sjTgJFRAsa8-qBy6XqmosF_Yq25jy6g_cus7Unvga1t9sktfwyQP7C5c” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0” target=”_blank”>www.conference.forest.ku.ac.th</a><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจินตนา กลิ่นหวล ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2561 4761 ต่อ 1501-1503</span> </span></p> [_dtmins] => 1619402325 [_dtmupd] => [_order] => 9 [_status] => Enable [_count] => 75 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => [_dtmsto] => [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-84-%E0%B8%9B%E0%B8%B5 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 37 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 61 [_like] => 0 )

การเสวนา เรื่อง “Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)”
 

  • แนวนโยบายและมุมมอง การพัฒนาศักยภาพกำลังคนแบบ Non degree จาก ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขา สกอ.
  • ความพร้อมของ มก. ในการพัฒนา non degree สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคน ในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ ได้ 
  • วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค 64 เวลา 08.30-12.00 น.
  • ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
    ผ่านระบบออนไลน์ZOOM ได้ที่ https://forms.gle/sEjFFEcJs8VMHVqB7
     

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 30 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Webex เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

บางเขน
30 เมษายน 2564
122
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021

ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
74
0
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ผ่านระบบออนไลน์ 28-30 เมษายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
75
0