เสวนาออนไลน์ เรื่อง วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง "วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว"
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
         วิทยากร ได้แก่
         1. นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
         2. รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
         3. วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก.
 
 
         Onsite ได้ 60 ท่าน(ตามบัตรเชิญ) และชมออนไลน์ตามรายละเอียดในเพจ ประสานงานฝ่ายเลขาการประชุม คุณ ฉันทวัช 0890740426 ข้อสรุปของการเสวนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำหนังสือเรียนข้อแนะนำไปยังรัฐบาลตามลำดับ
 
         ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference
ประกาศเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 28

เป็นค่ายไปกับ ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2564

บางเขน
8 มีนาคม 2564
42
3
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารอบ Audtion

ค่ายเด็กติดเกม ”ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”

บางเขน
4 มีนาคม 2564
71
0
อบรมออนไลน์ ”เทคนิคการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจนอกฤดู” รุ่น 1

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

บางเขน
4 มีนาคม 2564
110
0