เสวนาวิชาการ เกษตรศาสตร์แนะ...แก้หมูแพงยกระบบ

ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง เกษตรศาสตร์แนะ...แก้หมูแพงยกระบบ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.30 – 11.30 น.
ผ่าน Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก.
-------------------------

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

         ร่วมสอบถาม พูดคุย พร้อมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้าน
         1. นวัตกรรมการป้องกัน การรักษาโรคระบาดในสุกร และสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
         โดย ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         2. การจัดการฟาร์ม อาหารและโภชนาการสำหรับสุกรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
         โดย ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         3. รวมกลยุทธ์ฟื้นเศรษฐกิจให้คนเลี้ยงสุกรและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
         โดย ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         4. ดำเนินการเสวนา
         โดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

ประกาศเมื่อ: 14 มกราคม 2565