เสวนาทางวิชาการ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่าน Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก.
-------------------------

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


         ร่วมสอบถาม พูดคุย พร้อมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้าน
         1. นวัตกรรมการออกแบบ จาน ถ้วย แก้วน้ำ และ ช้อน สำหรับผู้สูงอายุ
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         2. นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองและความจำ
โดย ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
         3. ภาคเอกชนผู้รับถ่ายทอดผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
         โดย        
             3.1 นายสุทธิชัย สละประเวศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคเอส 2020 จำกัด
             3.2 ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ประธานกรรมการบริษัท ออล แคร์ พลัส จำกัด
             3.3 ดร.ปิยนารถ ศรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอส.ที.เฮลท์
         4. การนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดองค์ความสู่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
         โดย นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
​ -------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

ประกาศเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
21
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

8 ธันวาคม 2564

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2564
90
0
การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2564 ข้าวไทยหลังโควิด-19

17 ธันวาคม 2564

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2564
84
0