เสวนาทางวิชาการ ”ถอดบทเรียนอันตรายจากสารพิษในโรงงาน และการแพร่กระจายของสารเคมี”

ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง “ถอดบทเรียนอันตรายจากสารพิษในโรงงาน และการแพร่กระจายของสารเคมี”

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Facebook : สถานีวิทยุ มก. (https://www.facebook.com/kuradio1107)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

อัลบั้มภาพ :
รายละเอียด โครงการเสวนาทางวิชาการ.jpg
กำหนดการ โครงการเสวนาทางวิชาการ 2.jpg
ประกาศเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564