เสวนาทางวิชาการ ”ชี้ทางออก...สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
ชี้ทางออก...สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ,
รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook :
สถานีวิทยุ ม.ก. , You Tube : kuradio thailand ,
วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 KHz. ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.ขอนแก่น AM.1314 KHz. ,
ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 612 KHz. ,
ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 KHz. 

 

          ร่วมสอบถาม พูดคุย พร้อมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้าน
          1. ความมั่นคง : นัยเชิงนโยบาย
          โดย ผศ. ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          2. บริบทเศรษฐกิจไทย สภาวะเงินเฟ้อ และทางออก
          โดย ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
          3. สภาวะเงินเฟ้อ ความมั่นคงทางอาหาร และทางออก
โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
          4. ผู้ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference
พิเศษ!!! กิจกรรมร่วมสนุก 2 ช่วง 15 รางวัล ติดตามที่ลิงค์
https://www.facebook.com/kuservice.ku.ac.th/photos/a.5338827919471588/5338830969471283

Embed :
ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง