อบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่ บุคลากร มก. ฟรี !!

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Trend Talk การออกแบบการประเมินการเรียนรู้ สำหรับ Onsite และ Online

เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต 14 มิถุนายน 2564

บางเขน
31 พฤษภาคม 2564
113
0
The 3rd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)

15-16 December 2021

บางเขน
27 พฤษภาคม 2564
108
0