อบรมระยะสั้น หลักสูตร ”สื่อสารเป็น เห็นผลลัพธ์”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากคุณคือ...... 

 • ผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของทีมงานผ่านการฝึกกระบวนการโค้ชพื้นฐาน ภายใน 1 วัน
 • ผู้บริหาร หัวหน้างานหรือตำแหน่งที่กำลังจะต้องเป็นผู้ประเมินผลการทำงาน ของทีมงานหรือลูกน้อง ที่ต้องฝึกการสื่อสารแบบ "บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น"
 • ผู้ที่สนใจในการพัฒนาการสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อปรับความสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดี
 • ผู้ที่ต้องสอนงานทีมงานหรือลูกน้องโดยที่ไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกว่ากำลังถูกสอน
 • คณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องให้คำปรึกษานิสิต โดยผ่านการตั้งคำถามทรงพลัง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง
 • ผู้ปกครองที่ต้องสื่อสารกับเด็กยุคใหม่และต้องการให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • ผู้ที่สนใจกระบวนการการสื่อสารทั้งกับตนเองและผู้อื่น เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้จากภายใน

 

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "สื่อสารเป็น เห็นผลลัพธ์" โดยคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ!!

 

หัวข้อการอบรม

* เทคนิกการ "พูดน้อย แต่ได้ผลมาก"

* การฟังด้วยใจแบบไม่ตัดสิน ( Heartfully Active Listening)

* การตั้งคำถามทรงพลัง เพื่อการขยายมุมมองและการตระหนักรู้

* พลังแห่งการสะท้อนกลับเพื่อปรับมุมคิด

* การเข้าถึงความรู้สึกของผู้สนทนา ผ่านอวัจนภาษาต่าง ๆ

* กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติมากมาย

 

วิทยากร

อาจารย์ ดร. รชฏ จันทร์น้อย  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร. ปาริชาติ ภูติรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ
 • การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • การทำกิจกรรมผ่านการใช้ Innovative Coaching Tool ต่างๆ

 

หากท่านสนใจ

สามารถลงทะเบียนง่ายๆ แค่กดลิ้งค์ด้านล่าง https://forms.gle/XQuE7y73nncPo9Xj9

 

ค่าลงทะเบียนเพียง 4,990 บาท

รวมเอกสารประกอบการ อาหารกลางวันสุดอร่อย และอาหารว่าง 2 มื้อ

พร้อมเครื่องดื่มชิคๆ

1) โอนค่าลงทะเบียนมายัง

ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB) ชื่อบัญชี "คณะบริหารธุรกิจ" เลขบัญชี 0692227960 (กรุณาแนบสลิปหลักฐานการโอนเงิน)

2) กรณีที่เป็นการอนุมัติ

ภายในหน่วยงานม.เกษตร สามารถสแกนเอกสารอนุมัติการลงทะเบียน และแนบเอกสารมาตรงหลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการดำเนินการติดต่อกลับไป

 

วัน/เวลา/สถานที่การฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565  9:00-16:00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:30-9:00 น.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ห้องจัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทาง email ที่ท่านให้ไว้)

 

การเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมอบรม

 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • ทำหัวให้โล่งๆ จิตใจผ่อนคลาย
 • ฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัว

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

**หมายเหตุ หลักสูตรนี้รับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด เพื่อการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นและทั่วถึง

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณฐิติศักดิ์ โทร 080-359-2922

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ลิ้งค์ลงทะเบียน

https://forms.gle/XQuE7y73nncPo9Xj9

 

ประกาศเมื่อ: 15 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
214
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
202
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 66

เรียน เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 5-27 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
31 สิงหาคม 2565
153
1