อบรมภาษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 46

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

????สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาเเละวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 46

????เรียนสดในห้องเรียน โดยอาจารย์ชาวไทย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ชาวจีน

???? รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

???? เริ่มเรียนวันที่ 16 มกราคม 2564

????สมัครด้วยตนเองง่ายๆ เพียง
    ???? ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครที่ https://bit.ly/35HFLjU
    ???? แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    ???? ชำระค่าลงทะเบียนเรียน (รับเฉพาะเงินสด)ได้ที่ #สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 2

????สมัครผ่านระบบออนไลน์
   ???? สเเกน OR CODE ข้างล่างนี้ หรือกรอกใบสมัครเรียนที่ https://1th.me/ck1kl
   ???? แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   ???? พร้อมหลักฐานการชำระเงินโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันขงจื๊อ มก. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043 703590 0 ???? ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดได้ที่ E-mail : ciku_th@yahoo.com)

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 579 5566 ต่อ 2202

???? นักเรียนสาธิต มก. นิสิต มก. บุคลากร มก. และนักเรียนเก่าของสถาบันขงจื๊อ มก. จะได้รับส่วนลด จำนวนเงิน 200 บาท (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แสดงหลักฐานการสมัครโครงการที่เคยเรียนมาก่อนเท่านั้น

???? สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้เรียนที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 พ.ย. 63

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2563
34
1
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มีให้เลือกมากกว่า 30 หลักสูตร

บางเขน
13 พฤศจิกายน 2563
317
0