อบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ Dennis Forte and Associates Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย กำหนดจัดฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024 จำนวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

1) หลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion
วันที่ : 15 - 17 กรกฎาคม 2567
เวลา : 08.30 - 16.00 น.
สถานที่ : ห้องละอองฟ้า (305) ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 47,000 บาท

ส่วนลด :
- ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
- ลดเพิ่มอีก 10
% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Food & Feed Drying Technology
- ลด 5% สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการลงทะเบียน 3 หลักสูตรขึ้นไป
- ลด 20% สำหรับองค์กรวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)
- ลด 35% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.dennisforte.com.au/events/applied-food-feed-extrusion-thailand-hsfwx-8bwd4-a73sd

ลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มในลิ้งก์ด้านล่าง:
https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand-courses-2024


*** ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ***

 


 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2) หลักสูตร Food & Feed Drying Technology
วันที่ : 18 - 19 กรกฎาคม 2567
เวลา : 08.30 - 16.15 น.
สถานที่ : ห้องละอองฟ้า (305) ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน: 33,000 บาท
ส่วนลด :
- ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
- ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion
- ลด 5% สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการลงทะเบียน 3 หลักสูตรขึ้นไป
- ลด 20% สำหรับองค์กรวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)
- ลด 35% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.dennisforte.com.au/events/food-feed-drying-thailand-rmkty-rmrjz
ลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มในลิ้งก์ด้านล่าง:
https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand-courses-2024


*** ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ***


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
: https://www.dennisforte.com.au/contact-us (ภาษาอังกฤษ)
: 082-443-7744 (เบญจลักษณ์) (ภาษาไทย)

ประกาศเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2567