หลักสูตร เทคนิคการผลิตเครื่องแกงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

บางเขน
21 พฤษภาคม 2567
1028
0
โครงการ Aging FIT+ with KUSHS season2

10-13 มิถุนายน 2567

บางเขน
20 พฤษภาคม 2567
62
0
อบรม English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 17

เริ่มเรียน 1-31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 พฤษภาคม 2567
28
0