หลักสูตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่นและมะขามแก้วรสกล้วย)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง