หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรระดับต้น อบรมวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564

ใบสมัคร >> shorturl.at/borR9

หลักสูตรระดับกลาง อบรมวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2564

ใบสมัคร >> shorturl.at/fqB35

หลักสูตรระดับสูง อบรมวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564

ใบสมัคร >> shorturl.at/mLOQS

ตารางอบรม รุ่นที่ 10 shorturl.at/gxXZ1

 

          อย่ารอช้า สมัครเลย ด่วน รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/2jrWY ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณงามชื่น หวานหอม โทรศัพท์ 084-771-4749 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. E-Mail: ac.human.ku@gmail.com

ประกาศเมื่อ: 15 มีนาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่ บุคลากร มก. ฟรี !!

มีหลายหลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

บางเขน
1 มิถุนายน 2564
189
5
Trend Talk การออกแบบการประเมินการเรียนรู้ สำหรับ Onsite และ Online

เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต 14 มิถุนายน 2564

บางเขน
31 พฤษภาคม 2564
113
0
The 3rd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)

15-16 December 2021

บางเขน
27 พฤษภาคม 2564
108
0