สัมมนา เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

           กองวิเทศสัมพันธ์ มก.  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564  ‘Foresight’ มองไกลไปกับวิเทศสัมพันธ์เสวนา เรื่อง ภาพอนาคตของความเป็นนานาชาติและการศึกษาในมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

         เสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พบกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศมากมาย เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไทย ให้ก้าวไกล เข้มแข็ง ยั่งยืน

<<  รายละเอียด  >>

<<  ลงทะเบียน  >>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 6 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง