Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ประชุม/สัมมนา/อบรม | สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใ...

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใจให้อยู่กับโควิด

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใจให้อยู่กับโควิด” สร้างเกราะให้ร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

          รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กล่าวว่า เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลร่างกาย และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ตนเองห่างไกลจากโควิด-19มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขอเชิญชวนผู้สนใจสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ผ่าน โปรแกรม zoom เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี เรื่อง “เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใจให้อยู่กับโควิด” รับความรู้พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ วิทยากรจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล ในหัวข้อ ปรับความคิด ชีวิต move on ดร.สุรัสวดี สมนึก ในหัวข้อ อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน รู้ทันให้ร่างกายแข็งแรง และ ผศ.ดร.พรพล พิมพาพร ในหัวข้อ ฟิตสู้โควิด Fit to Fight COVID-19 ดำเนินรายการโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) ผ่านทาง zoom ลงทะเบียนสำรองชื่อ หรือสมัครด้วยตนเองที่หน้าเว็บไชต์ www.eto.ku.ac.th และเพจเฟซบุ๊คสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Inbox เพจเฟซบุ๊ค หรือ โทร 0 29428820-9 ต่อ 400 - 405

ประกาศเมื่อ: 19 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง