รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on Uninet and Computer Application : WUNCA) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สบทศ. จึงได้ดำเนินการจัดรายการสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Streamyard ถ่ายทอดสดใน facebook/youtube ของ Uninet ภายใต้ชื่อ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” กำหนดจัดรายการทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. โดยมีวัถุประสงค์

          1. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
          2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร
          3. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัย
          ระยะเวลาการจัดรายการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<<  ลงทะเบียนออนไลน์  >>

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
187
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
173
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 66

เรียน เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 5-27 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
31 สิงหาคม 2565
125
1