มก. ร่วมกับ COURSERA เปิดหลักสูตรออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ COURSERA มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตทุกวิทยาเขต และเพื่อให้อาจารย์เรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์กว่า 4,000 หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เปิดโอกาสให้สมัครเรียนได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

          เรียนฟรีทุกวิชา ได้ที่ Kasetsart University on Coursera

          วิธีการเข้าใช้งาน ดูรายละเอียดได้ที่ registrar.ku.ac.th/coursera/

 

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

บางเขน
18 กันยายน 2563
11
0
การบรรยายพิเศษเรื่อง รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ

23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

บางเขน
16 กันยายน 2563
29
0
การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Cisco Webex Meetings

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
175
1