มก. ร่วมกับ COURSERA เปิดหลักสูตรออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ COURSERA มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตทุกวิทยาเขต และเพื่อให้อาจารย์เรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์กว่า 4,000 หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เปิดโอกาสให้สมัครเรียนได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

          เรียนฟรีทุกวิชา ได้ที่ Kasetsart University on Coursera

          วิธีการเข้าใช้งาน ดูรายละเอียดได้ที่ registrar.ku.ac.th/coursera/

 

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชมรายพิเศษเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์

ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

บางเขน
14 มิถุนายน 2564
13
0
อบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่ บุคลากร มก. ฟรี !!

มีหลายหลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

บางเขน
1 มิถุนายน 2564
207
5
Trend Talk การออกแบบการประเมินการเรียนรู้ สำหรับ Onsite และ Online

เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต 14 มิถุนายน 2564

บางเขน
31 พฤษภาคม 2564
174
0