ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน และห้องประชุมวิทยาเขต

ถ่ายทอดสดผ่าน Nontri Live และ โปรแกรม Cisco Webex Meetings

** ปิดรับลงทะเบียน**


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนาฯ แบบออนไลน์ 

    1.  ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

        เข้าเว็บไซต์ : https://kasets.art/tc1aaA
        Meeting number:   2520 502 7315
        Password:    ku2566

        หรือสแกน QR Code  :  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    2.  ผ่านระบบ Nontri Live

         เข้าเว็บไซต์ : https://live.ku.ac.th


การประเมินผลงานสัมมนาอาจารย์   ประเมินได้ระหว่างเวลา 10.30-24.00 น.
         หลังการสัมมนาฯ  ให้อาจารย์ตอบแบบประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายในวันศุกร์ที่  9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-24.00 น. เพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งคณะจัดงานจะส่งไปให้ที่คณะและวิทยาเขตที่สังกัดเพื่อมอบให้ต่อไป  [ ผู้ที่มาออนไซต์ (บางเขน) สามารถรับของที่ระลึกได้ที่จุดลงทะเบียน ]

         ตอบแบบประเมินได้ที่นี่  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


ดาวน์โหลด

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ประกาศเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
2
0
อบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง รุ่นที่ 1

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
28
0
หลักสูตร”การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ”

อบรมวันอังคาร - วันพุธที่ 18 - 19 มิ.ย. 2567

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
35
0
หลักสูตร ”สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ และการยืดอายุการเก็บ”

อบรมวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
36
0