ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

25-26 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

https://www.conferencethaiseries.com
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เสวนาพิเศษ ”ความปลอดภัยอาหารกับโรคโควิด-19”

30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.45 น.

20 กันยายน 2564
123
2
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน สมัคร และส่งผลงานได้ถึง 15 ตุลาคม 2564

20 สิงหาคม 2564
753
0
โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
396
1