ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

25-26 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

https://www.conferencethaiseries.com
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
326
1
ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum

ภายใต้หัวข้อ The Role of University in Addressing Critical Global Issues วันที่ 3 ก.พ. 64

1 กุมภาพันธ์ 2564
331
1