ประชุมวิชาการ อนาคตธุรกิจกัญชงและกัญชา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

9 ธันวาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 พฤศจิกายน 2564
56
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ Sciences for SDGs: Challenges and Solutions

5-7 ตุลาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 ตุลาคม 2564
196
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

5-6 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
31 สิงหาคม 2564
193
0