ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
โดยมี Keynote รับเชิญดังนี้
          - Prof.Dr. Yasuo Kawakami, Waseda University บรรยาย เรื่อง      "Application of ultrasound image for muscle and tendon activity and injury evaluation"
          - Dr. Mutsumi Harada
          Athens Olympic Gold medalist and Head coach of men's gymnastics team from Juntendo University which won Gold medal
of Tokyo Olympics from Men Gymnastics. อภิปราย เรื่อง "How to achieve high performance"
          ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://sps.kps.ku.ac.th/t/ku-kps-national-conference

ประกาศเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการ อนาคตธุรกิจกัญชงและกัญชา

8 ธันวาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 พฤศจิกายน 2564
98
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ Sciences for SDGs: Challenges and Solutions

5-7 ตุลาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 ตุลาคม 2564
196
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

5-6 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
31 สิงหาคม 2564
193
0