ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ครั้งที่ 1


          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability”  ในรูปแบบ on-site และ online  ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://issaasthailand.com/

 

ประกาศเมื่อ: 26 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สัมมนา รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก.

28 กันยายน 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
70
0
อบรม การประเมินตามสภาพจริง แนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอน

ในยุควิถีใหม่ วันที่ 10 กันยายน 2564

บางเขน
24 สิงหาคม 2564
144
0
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใจให้อยู่กับโควิด

เนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 21 สิงหาคม 2564

บางเขน
19 สิงหาคม 2564
126
0