ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

ประกาศเมื่อ: 31 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57

เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2564
2392
58
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
9 มิถุนายน 2564
714
0
16th Asian Association for Sport Management Conference

19-20 August 2021

วิทยาเขตกำแพงแสน
13 พฤษภาคม 2564
370
0