ประชุมวิชาการนานาชาติ Building Resilience in Uncertain Times

Array ( [_id] => 614 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประชุมวิชาการนานาชาติ Building Resilience in Uncertain Times [_desc] => 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 [_thumb_url] => web-upload/202012/m_news/422/thumbnail_3ae2735dc8a82c1b0cc91a71a5b4c0be.png [_html] =>

ประชุมวิชาการ     

"The 3rd TOURIST International Conference-Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain Times"
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 (both Onsite and Online)
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TOURIST (Competence centres for the development of sustainable tourism and innovative financial management strategies to increase the positive impact of local tourism in Thailand and Vietnam)
 

          รายละเอียดเพิ่มเติม http://tourist.bus.ku.ac.th/

[_dtmins] => 1608093535 [_dtmupd] => 1608193768 [_order] => 38 [_status] => Enable [_count] => 1224 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1608051600 [_dtmsto] => 1612285200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => ประชุมวิชาการนานาชาติ-Building-Resilience-in-Uncertain-Times [_is_comment] => N [category] => [photos] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 4984 [_mid] => 422 [_did] => 614 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_name] => Banner 3-4 Feb. 2020.png [_desc] => [_file_name] => 83420b6450757e35e5b1d9f2ff88eeea.png [_file_type] => png [_file_size] => 1067664 [_file_url] => web-upload/202012/m_news/422/614/file_photo/83420b6450757e35e5b1d9f2ff88eeea.png [_count] => [_dtmins] => 1608093535 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_datakey] => Photo ) [1] => Array ( [_id] => 4985 [_mid] => 422 [_did] => 614 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_name] => TOURIST - REGISTRATION.jpg [_desc] => [_file_name] => a3be94980b91a1a3433a1bb65ebdb877.jpg [_file_type] => jpg [_file_size] => 18205 [_file_url] => web-upload/202012/m_news/422/614/file_photo/a3be94980b91a1a3433a1bb65ebdb877.jpg [_count] => [_dtmins] => 1608093535 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_datakey] => Photo ) ) [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 825 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [_desc] => เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน” [_thumb_url] => web-upload/202105/m_news/422/thumbnail_fe88c06cd378617ed1e970b5b1acd608.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:22px;”>โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564<br /> เรื่อง &quot;จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน&quot;<br /> วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 &ndash; 16.00 น.<br /> (ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)</span></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/promo(5).jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><a href=”https://eduserv.ku.ac.th/gallery.php?path=album/3/64consult/”><span style=”font-size:22px;”>รายละเอียดโครงการอบรม&nbsp;&nbsp;</span></a></p> <p>&nbsp;</p> [_dtmins] => 1620007570 [_dtmupd] => 1620282898 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 82 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619974800 [_dtmsto] => 1621789200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C [_is_comment] => N [_share] => 0 [_view] => 30 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 813 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => สัมมนาออนไลน์ เรื่อง กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร [_desc] => 30 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_8fa763ba9b11f7268ad8828009611599.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร เเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>ขอเชิญฟังการสัมมนาทางออนไลน์</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Topic: กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Time: Apr 30, 2021 01:00 PM Bangkok</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Join Zoom Meeting</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong><a href=”https://us02web.zoom.us/j/88251136153?pwd=M0lsa0J5SFVBZVZLVWtSTTV5aUhjUT09&amp;fbclid=IwAR3iNA2aP6sMbyhZJwnjx6mMX-0B91W0AmpwfKfuPDyqNq-cST5NT74HnZo” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0” target=”_blank”>https://us02web.zoom.us/j/88251136153...</a></strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Meeting ID: 882 5113 6153</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>Passcode: 977098</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619321799 [_dtmupd] => 1619321917 [_order] => 10 [_status] => Enable [_count] => 215 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619283600 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3 [_is_comment] => N [_share] => 4 [_view] => 143 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 684 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum [_desc] => ภายใต้หัวข้อ The Role of University in Addressing Critical Global Issues วันที่ 3 ก.พ. 64 [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/422/thumbnail_c6fca2fe875c6a7957013cb481cbf5ee.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Banner-2020-2021-KU-JAN__78th.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วม<strong>งานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์&nbsp;KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ &ldquo;The Role of University in Addressing Critical Global Issues&rdquo;</strong> ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป </span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>&lt;&lt;&nbsp; <a href=”https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=23272”>รายละเอียดคลิก</a>&nbsp; &gt;&gt;</span></p> [_dtmins] => 1612147035 [_dtmupd] => 1612147162 [_order] => 30 [_status] => Enable [_count] => 217 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1612112400 [_dtmsto] => 1612285200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-KU-Online-International-Academic-Forum [_is_comment] => N [_share] => 1 [_view] => 47 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 626 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => บรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 และ 4 [_desc] => 19 มกราคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202101/m_news/422/thumbnail_752eb77a7602c9473930983bcabcf5ca.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/Confucius64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1608517293 [_dtmupd] => 1609740351 [_order] => 36 [_status] => Enable [_count] => 1266 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-4 [_is_comment] => N [category] => [_share] => 0 [_view] => 126 [_like] => 0 ) ) [_share] => 1 [_view] => 126 [_like] => 0 )

ประชุมวิชาการ     

"The 3rd TOURIST International Conference-Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain Times"
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 (both Onsite and Online)
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TOURIST (Competence centres for the development of sustainable tourism and innovative financial management strategies to increase the positive impact of local tourism in Thailand and Vietnam)
 

          รายละเอียดเพิ่มเติม http://tourist.bus.ku.ac.th/

อัลบั้มภาพ :
Banner 3-4 Feb. 2020.png
TOURIST - REGISTRATION.jpg
ประกาศเมื่อ: 16 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ”จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

3 พฤษภาคม 2564
82
0
ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum

ภายใต้หัวข้อ The Role of University in Addressing Critical Global Issues วันที่ 3 ก.พ. 64

1 กุมภาพันธ์ 2564
217
1