ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ครัังที่ 59

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 8

รับสมัครถึง 11 ก.พ. 64

บางเขน
21 มกราคม 2564
36
0
ประชุมวิชาการ ISET 2021

7-9 กรกฎาคม 2564

บางเขน
18 มกราคม 2564
91
0
อบรมออนไลน์ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่น 46

16 มกราคม - 3 เมษายน 2564

บางเขน
13 มกราคม 2564
106
0
เสวนาทางวิชาการ ”GE TALK online สไตล์ High-End”

15 มกราคม 2564

บางเขน
18 ธันวาคม 2563
976
1