บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ หลักการเทคนิคและการใช้เครื่องมือ

ประกาศเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

บางเขน
18 กันยายน 2563
8
0
การบรรยายพิเศษเรื่อง รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ

23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

บางเขน
16 กันยายน 2563
29
0
การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Cisco Webex Meetings

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
175
1