บรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 และ 4

Array ( [_id] => 626 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => บรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 และ 4 [_desc] => 19 มกราคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202101/m_news/422/thumbnail_752eb77a7602c9473930983bcabcf5ca.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1608517293 [_dtmupd] => 1609740351 [_order] => 23 [_status] => Enable [_count] => 1217 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => บรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน-ครั้งที่-3-และ-4 [_is_comment] => N [category] => [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 684 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum [_desc] => ภายใต้หัวข้อ The Role of University in Addressing Critical Global Issues วันที่ 3 ก.พ. 64 [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/422/thumbnail_c6fca2fe875c6a7957013cb481cbf5ee.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Banner-2020-2021-KU-JAN__78th.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วม<strong>งานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์&nbsp;KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ &ldquo;The Role of University in Addressing Critical Global Issues&rdquo;</strong> ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป </span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>&lt;&lt;&nbsp; <a href=”https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=23272”>รายละเอียดคลิก</a>&nbsp; &gt;&gt;</span></p> [_dtmins] => 1612147035 [_dtmupd] => 1612147162 [_order] => 17 [_status] => Enable [_count] => 179 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1612112400 [_dtmsto] => 1612285200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-KU-Online-International-Academic-Forum [_is_comment] => N [_share] => 1 [_view] => 38 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 614 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => ประชุมวิชาการนานาชาติ Building Resilience in Uncertain Times [_desc] => 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 [_thumb_url] => web-upload/202012/m_news/422/thumbnail_3ae2735dc8a82c1b0cc91a71a5b4c0be.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>ประชุมวิชาการ&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>&quot;The 3rd TOURIST International Conference-Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain Times&quot;<br /> ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564</strong><br /> <strong>ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><strong>&nbsp;(both Onsite and Online)</strong></span><br /> &nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/202012/m_news/422/614/file_photo/83420b6450757e35e5b1d9f2ff88eeea.png” style=”width: 75%;” /><br /> &nbsp;</p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน&nbsp;&nbsp;โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TOURIST (Competence centres for the development of sustainable tourism and innovative financial management strategies to increase the positive impact of local tourism in Thailand and Vietnam)</span><br /> &nbsp;</p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>รายละเอียดเพิ่มเติม&nbsp;<a href=”http://tourist.bus.ku.ac.th/” rel=”noreferrer” style=”font-size: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);” target=”_blank”>http://tourist.bus.ku.ac.th/</a></strong></span></p> [_dtmins] => 1608093535 [_dtmupd] => 1608193768 [_order] => 25 [_status] => Enable [_count] => 1173 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1608051600 [_dtmsto] => 1612285200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-Building-Resilience-in-Uncertain-Times [_is_comment] => N [_share] => 1 [_view] => 117 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 575 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => สัมมนาวิชาการ ปลากัดภูมิปัญญาไทย สู่ตลาดสากล [_desc] => 4 ธันวาคม 2563 [_thumb_url] => web-upload/202011/m_news/422/thumbnail_9251bcfd8d7bb0f2d504d449741f8468.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUwqkmcUNlxrygPplzlUoQHqtDKU1Z30itEEB296YAgAwkJg/viewform”><strong>สำรองที่นั่งได้ที่นี่</strong></a></span><br /> <br /> <a href=”http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUwqkmcUNlxrygPplzlUoQHqtDKU1Z30itEEB296YAgAwkJg/viewform”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></a></p> [_dtmins] => 1606359577 [_dtmupd] => 1606361374 [_order] => 30 [_status] => Enable [_count] => 544 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1606323600 [_dtmsto] => 1607014800 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5 [_is_comment] => N [_share] => 0 [_view] => 119 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 571 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => การจัดอบรมออนไลน์อาจารย์ผู้สอนรายวิชา การศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน [_desc] => 30 พฤศจิกายน 2563 [_thumb_url] => web-upload/202011/m_news/422/thumbnail_674e68fed06c8e18156e1a9787da8c12.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSercr_u6zXV6TBXymOe7eqEiJewWsKT8cjgvF9GCAmPShKniQ/viewform”><strong><span style=”font-size:22px;”><span style=”color:#1abc9c;”>ลงทะเบียน</span></span></strong></a><br /> <img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/CE_agenda_online%20training_ver1_1.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1606288088 [_dtmupd] => 1606361277 [_order] => 32 [_status] => Enable [_count] => 468 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1606237200 [_dtmsto] => 1606669200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 [_is_comment] => N [category] => [_share] => 1 [_view] => 63 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 116 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 21 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum

ภายใต้หัวข้อ The Role of University in Addressing Critical Global Issues วันที่ 3 ก.พ. 64

1 กุมภาพันธ์ 2564
179
1
ประชุมวิชาการนานาชาติ Building Resilience in Uncertain Times

3-4 กุมภาพันธ์ 2564

16 ธันวาคม 2563
1173
1