บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
253
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
403
0
Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 มิถุนายน 2566
326
0
การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
14 มิถุนายน 2566
240
0