ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร มก. เข้าร่วมงาน KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

          ฟังบรรยายพิเศษจาก Professor Douglas Biber และ Professor Randi Reppen ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์ จาก Northern Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา

          * เริ่มลงทะเบียน: 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 *

          จำนวนจำกัด 350 ที่นั่งเท่านั้น !

          Link :  https://kutalks.ku.ac.th

ประกาศเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความรู้เรื่อง “วิ่ง” ชวนมาเรียนที่ KUMOOC

“เรียนฟรี” พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบทุกเงื่อนไขในระบบ

บางเขน
6 ธันวาคม 2566
61
0
การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2566

13 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
50
0
การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม

วันที่  18-19 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

บางเขน
1 ธันวาคม 2566
0
0