ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร มก. เข้าร่วมงาน KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

          ฟังบรรยายพิเศษจาก Professor Douglas Biber และ Professor Randi Reppen ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์ จาก Northern Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา

          * เริ่มลงทะเบียน: 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 *

          จำนวนจำกัด 350 ที่นั่งเท่านั้น !

          Link :  https://kutalks.ku.ac.th

ประกาศเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2566