ขอเชิญนิสิต ระดับ ป.ตรี เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 25 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สัมมนา รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก.

28 กันยายน 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
70
0
อบรม การประเมินตามสภาพจริง แนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอน

ในยุควิถีใหม่ วันที่ 10 กันยายน 2564

บางเขน
24 สิงหาคม 2564
144
0
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสริมภูมิให้ร่างกาย ปรับใจให้อยู่กับโควิด

เนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 21 สิงหาคม 2564

บางเขน
19 สิงหาคม 2564
126
0