การสัมมนา Announcement for Seminar on “Polyploid Breeding”

ประกาศเมื่อ: 22 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 มิถุนายน 2565
65
0
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

15-16 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 มิถุนายน 2565
55
2
โครงการวิเคราะห์ดินก่อนใช้ ลดต้นทุน ได้กำไร ใส่ใจผลผลิต

จองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ภายใน 1-30 มิ.ย.65 นี้เท่านั้น

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 มิถุนายน 2565
106
0
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์

สมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 พฤษภาคม 2565
58
0