การฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2022

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝึกอบรมนานาชาติหัวข้อ Food and Feed Extrusion Technology 2022

ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565

โดยมี 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 

          1)  หลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion  ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ค่าลงทะเบียน 45,000 บาทต่อคน

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          2)  หลักสูตร Food & Feed Drying Technology  ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.15 น.  ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ค่าลงทะเบียน 33,000 บาทต่อคน

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 


ส่วนลด : 
          - ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
          - ลด 40% สำหรับองค์กรการวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)
          - ลด 40% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของคุณตอนลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.fie.com.au/registration-thailand-courses-2022

*** ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ***
 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบไฟล์ PDF ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม ซึ่งวิทยากรจะเป็นผู้ส่งให้ท่านตามที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน หากผู้เข้ารับการอบรมท่านใดต้องการเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบกระดาษ กรุณาระบุความต้องการของท่านในช่อง Comments ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อที่ทางผู้จัดงานจะได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
https://gecko-wolverine-3ec3.squarespace.com/contact-us (ภาษาอังกฤษ)
: ifrblpa@ku.ac.th (ภาษาไทย)
 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
: https://www.fie.com.au/events/applied-food-feed-extrusion-thailand
https://www.fie.com.au/events/food-feed-drying-thailand

ประกาศเมื่อ: 27 มิถุนายน 2565